ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม

ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

  ระบบสารสนเทศ

 • ฐานข้อมูล MIS

  สารสนเทศเพื่อการบริหาร

  กลุ่มงานด้านวิชาการฯ

  กลุ่มงานด้านวิจัย

  คลังความรู้

  สืบค้นฐานข้อมูล

  Facebook

  วพบ.แพร่

 • 0092900

  จำนวนผู้เยี่ยมชม

   

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข่าวเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

  การประชุม อบรม สัมนา

  ข่าวประชาสัมพันธ์ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

  ข่าวประชาสัมพันธ์ นักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

  ข่าวประชาสัมพันธ์ ศิษย์เก่า

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ภาพกิจกรรม

  วิดีโอ

  เรื่องน่ารู้ของพยาบาล จาก วพบ.แพร่

  ผลงานนักศึกษา

  นานาสาระ

  ค้นหาฐานข้อมูล CINAHL

  ปฏิทินกิจกรรม